Warning: Creating default object from empty value in /home/vekabnet/public_html/wp-content/themes/empire/functions/admin-hooks.php on line 160

Det börjar bli klart

Anläggningen börjar så sakteliga att bli klar. En del saker kvarstår men man ser nu hur det kommar att bli.

16 kw värmepump från Thermia och 15 radiatorer från Viessmann förser huset med värme,helt flödesoberoende tackvare tanken till vänster i bild UVL 300. Maskinen gav cirka 19 kw och då fanns bara 3 radiatorer inkopplade,maskinen gick i 25 minuter och övertempererade kretsen med 6 grader. Sagolikt bra helt enkelt. Utan tank är det tveksamt om det skulle fungerat alls.

image

image

image