Vad är en värmepump

Ju mer av värmen som tas från naturen desto bättre. Bättre för ekonomin och bättre för miljön. Värmepumpar kan delas upp ett antal olika områden. Vi jobbar med samtliga nedan lösningar och hjälper er att välja det bästa alternativet för just er fastighet.

Markvärme

Markvärmen hämtas från naturen genom att en köldbärare placeras i jord, berg eller sjö. Detta kallas för en kollektor och denna dimensioneras utifrån husets behov och ägarens önskemål.

En markvärmepump används oftast för att via ett vattenburet värmesystem värma upp bostäder och varmvatten. Det är även möjligt att nyttja markvärme som distribueras via ett luftvärmesystem.

Luft-vatten

Luft-vatten fungerar som en markvärmepump med skillnaden att den hämtar sin energi ur luften. Luften svänger mer i temperatur över säsongen vilket normalt sett innebär sämre verkningsgrad och därmed en lägre besparing. Fördelen är den något lägre investeringskostnaden samt att det inte behövs en kollektor.

 

Luft-luft 

Luft-luftvärmepumpar är små och smidiga att installera samt har en mycket låg investeringskostnad. Har man ett hus med exempelvis direktverkande el kan man oftast spara in hela investeringen på 1-3 år. Nackdelen är att besparingen ofta är något begränsad, att livslängden generellt sett är kortare än ovan värmepumpar samt att värmen distribueras via luft som ofta kan resultera i störande ljud.

Solvärme 

Solvärme kan användas för att producera varmvatten under sol-säsongen eller för att hjälpa värmepumpen med värme och varmvatten under vår och höst.

Ventilation 

Frånluftsvärmen i en byggnad kan användas för att köra genom en värmepump med syfte att återföra energin i luften till värme och varmvatten eller för att stötta en befintlig värmepump så att denna fungerar optimalt. Vi tar helhetsansvar för värmelösningar som innefattar ventilation såsom FTX eller frånluftsåtervinning.