Vi tänker annorlunda

En värmepumpskalkyl bygger på att man genom att driva en kompressor som i sin tur hämtar kraft från naturen – i form av luft, vatten eller mark – kan minska sitt behov av externt tillförd energi för uppvärmning av bostäder och varmvatten.

För 10 år sedan tyckte man inte det var värt att göra detta i högre utsträckning än ca 50%. Många företag jobbar i dag fortfarande enligt en princip där man dimensionerar till ca 70% av effektbehovet. Vi dimensionerar till 100% för att säkerställa att våra kunder aldrig köper mer el än vad som behövs för att driva värmepumpen. Det är bra för miljön och plånboken.

 

Kalkylen är relativt enkel. Den bygger på samma förhållanden som gör att en värmepump är värd att investera i överhuvudtaget.

 

Framför allt tittar vi på den totala kostnaden över hela livslängden, Total Cost of Ownership (TCO). Och så föredrar vi att våra kunder betalar till sig själva i stället för elbolaget. Om 100% dimensionering sparar 2000kr per år, men innebär en ökad finansieringskostnad under fem till tio år med 2000kr per så är vår rekommendation att göra investeringen.

För när investeringen är avbetald eller om elpriset ökar – så kommer TCO vara lägre med en heltäckande värmepump.