Steningevik hotell och konferens

Steningevik hotell och konferens har sedan tidigare en anläggning som monterats av den personal som numera utför VEK`s installationer( men på den tiden gjordes det i en annan firmas regi).  Det är den anläggning som syns till höger här i bild  och den består av 3 st Thermia Robust 42 värmepumpar med 2500l varmvatten beredare. VEK sköter numera service och support på dessa maskiner.

 

 

VEK har sedan monterat ännu en anläggning åt Steningevik i deras nyförvärvade hus som ligger i anslutning till hotellanläggningen.  Denna anläggning består av 1 st Thermia Diplomat Duo Optimim G2 och en Diplomat Duo 12 som fått en G2 look för att ett enhetligare utseende ska erhållas.  Dessa sitter i en UVL applikation och matar 600l varmvatten beredare samt värme till huset.  Köldbäraren är en sjökollektor som fanns i huset vid köpet av huset.  Denna kollektor blev den begränsning varefter värmepumparna dimensionerades. Anläggningen syns på bilden nedan här men den är ännu inte helt färdigt, dock kan man kan få en uppfattning om hur slutresultatet kommer att bli.