Luft/Luft

Vid montage av Luft/Luft värmepumpar så väljer vi att använda oss av värmepumpar från Canvac som är generalagent för Mitsubishi Electric.  Vi använder oss av testo och CPS absolutvacuumetrar för att utföra evakuering ner till den nivå som krävs för den aktuella utomhus temperaturen vid monteringstillfället.

Evakuering (vacuumsugning) sker ner till erforderlig absolutvacuum nivå beroende på utomhustemperatur.

Vid en standardinstallation ingår fast elinstallation,evakuering ner till erforderlig nivå  för rådande utomhustemperatur (inte bara 15 minuter) samt plastkanaler för att dölja rör och kablar.