Konvertering

En av medarbetarnas sambo sade vid ett tillfälle

Om bergvärme vore en religion hade du konverterat

Nu är inte bergvärme eller värmepumpar en religion men det går mycket bra att konvertera. I de flesta fall rör det sig om hus med elradiatorer eller annat icke vattenburet värmesystem.

Vi har lång erfarenhet av konvertering till vattenburet värmesystem. Här är några av våra fördelar:

  • Vi kalkylerar för bästa möjliga dimensionering
  • Vi designar lösningar som inte kräver jättelika element
  • Vi vägleder er för bästa möjliga dragning av rör
  • Vi jobbar med fasta priser
  • Vi designar lösningar där temostater fungerar utmärkt i kombination med värmepump
En konvertering är sällan dyrare än 5000kr per radiator inklusive moms och ROT-avdrag.