Warning: Creating default object from empty value in /home/vekabnet/public_html/wp-content/themes/empire/functions/admin-hooks.php on line 160

100%

Säkert har ni en bekant eller granne som har haft bergvärme en längre tid. Ofta kan man då notera två huvudsakliga egenskaper.

  1. Värmepumpen har sparat in massor med pengar
  2. Värmepumpen är underdimensionerad och krävs tillsatts (spets el) tidigt.
Det är inte ovanligt med normalstora villor som har 80 meter borrhål och en värmepump på ungefär hälften så mycket effekt som huset faktiskt behöver.
Gemensamt för dessa äldre installationer är också att ägarna ofta önskade att dom hade en kraftigare dimensionering som täcker hela husets behov.

I takt med ökande elpriser har trenden kring dimensionering gått upp. I grannländer som Tyskland och Danmark ser vi att trenden nått 100% och högre. I sverige ligger dimensioneringen kring 70% i dagsläget. Vi  skiljer oss från mängden och rekommenderar i 95% av fallen 100% dimensionering. Dvs en heltäckande värmepump som klarar av att hantera hela husets behov. 

Vi har tagit fram en väl fungerande lösning med en flödesoberoende tankinkoppling som konstant säkerställer flödet över värmepumpen vilket innebär att den höga effekten inte är ett problem. Det optimerade flödet i kombination med den heltäckande effekten gör att ett minimum av spets behövs för att värma huset. Vi väljer alltså att i största möjliga utsträckning låta kunden betala till sig själv istället för till elbolaget.

Nackdelen är att det krävs lite mer utrymme. Räkna med motsvarande en tvättpelare i storlek, utöver själva värmepumpen. En annan nackdel är den högre investeringskostnaden. Grovt räknat kan man säga att vår lösning, i kombination med en till två storlekar större värmepump resulterar i en fördyring på cirka 10 000kr. Sett över investeringsperioden är det något som normalt sett är intjänat och tanken håller mycket länge och kommer därför innebära en ökad besparing i de flesta fall. Utöver denna besparingspotential finns alla tekniska och komfortrelaterade fördelar som kommer våra kunder tillgodo!

Hör av er så berättar vi mer om fördelarna med 100%