Funktioner

Våra tanklösningar

Värmepumpar är normalt sett av typen on/off. När värmenpumpen är på är det full effekt och när den är av är det noll effekt. Husets behov befinner sig mitt i mellan dessa två ytterligheter.

Tillsammans med våra partners, med 50 år i värme och rörbranschen, har vi tagit fram en unik värmelösning (UVL) som med hjälp av en flödesutjämnande tank kan hantera övereffekt från en värmepump utan att för den sakens skull ge för många starter eller för korta gångtider.

 

  • Bättre komfort
  • Bättre ekonomi
  • Bättre livslängd.

 

Din säkerhet

VEKAB har med sina partners tagit fram en komplett övervakningslösning. Denna gör det möjligt för oss och våra kunder att ha full kontroll på anläggningen. Det handlar inte bara om att kunna hantera larm utan även att löpande säkerställa mest ekonomiska drift. Vi, likväl som kunden själv, kan då via en webbläsare ställa in maskinen utan att vara i pannrummet.

  • Larm
  • Övervakning
  • Optimering
  • Värmeinställningar