Warning: Creating default object from empty value in /home/vekabnet/public_html/wp-content/themes/empire/functions/admin-hooks.php on line 160

Checklista

Det här är några punkter som kan vara bra att fundera över. Det skapar ett bra underlag för diskussion med potentiella installatörer och ni får gärna använda detta som underlag i fall ni önskar en offert från oss. 

 1. Vad har du för värmekälla i dag
 2. Är den uttjänt och dags att byta ut
 3. Hur mycket energi går i snitt åt för att ge värme och varmvatten
 4. Om du nyligen köpt ett hus. Jämför med andra för att skapa dig en uppfattning om din energideklaration är korrekt. Fundera över om tidigare ägare kan tänkas ha använt huset på ett annat sätt än vad du har tänkt. Förbrukning av varmvatten, lägre eller högre temperatur överallt eller i delar av byggnaden
 5. Finns det planer på framtida utbyggnad eller att värma upp ytor som tidigare inte varit uppvärmda
 6. Garage som inte går att nå från boytan är oftast inte medräknade i energideklarationer
 7. Har du möjlighet så ta reda på vilken framledningstemperatur som krävs på nuvarande värmekälla för att ge korrekt temperatur inomhus vid mycket kall väderlek
 8. Vart ligger huset, är det stor omsättning på fastigheter i området
 9. Passa på att ta reda på exakt hur stort huset är samt övriga ytor som värms upp
 10. Har det varit problem att värma upp huset till önskvärd temperatur med nuvarande värmekälla
 11. Har ni stort badkar, pool eller av annan anledning hög varmvattenförbrukning
 12. Har ni enskilt eller kommunalt vatten
 13. Vart kommer pannan stå i förhållande till sovrum och andra boendeytor
 14. Hur mycket plats finns för ett pannrum, längd, bredd och takhöjd
 15. Vad har grannarna för värmekällor
 16. Är huset extra utsatt för väder och vind
 17. Står huset mycket nära andra grannar
 18. Har ni några specifika komfortkrav
 19. Har ni upplevt störande ljud i rör eller element. Såsom knäppningar eller forsande ljud
 20. Är nuvarande värmesystem ojämnt med avseende på temperaturen i allmänhet eller specifika rum
 21. Kom i håg att ju mindre ni vet om faktisk förbrukning och egenskaper hos det befintliga värmesystemet desto viktigare att ta reda på så mycket fakta om huset med avseende på byggnadstyp, konstruktionstyp, värmesystem, isolering, typ av fönster, storlek och plats