Ytterligare IVT Air-X

Wn till 13 Kw Air-x monterad . Denna går mot en vedananläggning som behålls intakt.